English Deutsch Français United States 日本語 Español Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish
Läppningsspår - Felsökning 

Läppningsspår är fördjupningar på provets yta förorsakade av slippartiklar som rört sig fritt över en hård yta. Detta är inga repor, som efter t.ex. kapning. Däremot är det tydliga spår efter partiklar som har rullat runt över ytan utan att avverka material.

  • Om en slippartikel inte hålls fast medan provet passerar över den, börjar den rulla. I stället för att avverka material så pressas partiklarna in i provmaterialet och förorsakar djup deformation och slår små partiklar ut ur ytan på provet.

  • Läppningsspår kan uppstå både under slipning och polering.

  • Orsakerna är följande: fel skiva/duk för den aktuella preparationen eller fel tryck. Kombinationer av dessa fel kan också förorsaka läppning. 

Titta på exemplet och expertsystemet som följer:

Läppningsspår på Zirkalloy:
spår av slippartiklar som 
rullat runt över ytan i skivans 
rotationshastighet ses tydligt.
200x

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/lap1.jpg (11059 bytes)

Läppningsspår efter 
slutpolering. De mycket 
djupa spåren kan fortfarande 
ses. Den underliggande 
deformationen som följer 
läppningsspåren är också 
synliga. Ren tantal.
500x, DIC 

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/lap2.jpg (14164 bytes)

Läppningsspår är synliga på provet:

Uppstod dessa 
spår vid det just 
avslutade steget?

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/yes.jpg (800 bytes)

Byt till en duk med högre elasticitet. Se Alternativa slip- och polerytor under avsnittet preparationsparametrar. Repetera det steg som orsakade läppningsspåren. 

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/pil2.jpg (328 bytes)

Repetera hela preparationsmetoden. Undersök efter varje steg för att se när läppningsspåren uppstod. Starta från början

Försvann 
läppningsspåren?

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11940/yes2.jpg (870 bytes)

Öka trycket med 10%. Repetera det steg som orsakade läppningsspåren. Om spåren inte försvinner, se ovan.

Fortsätt
preparationen.

 


   Gå tillbaka     Gå till topp     Skriv ut   

© 2018 Struers ApS. All rights reserved.