English Deutsch Français United States 日本語 Español Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish
Sporen van lappen - Trouble Shooting


Sporen van lappen zijn indrukkingen op het oppervlak afkomstig van slijpdeeltjes die zich vrij over een hard oppervlak bewegen. Het zijn geen krassen, zoals bij een snijbeweging, maar het zijn de nadrukkelijke sporen van deeltjes die over het oppervlak rollen zonder materiaal te verwijderen.

  • Als een slijpdeeltje niet in een vaste positie wordt vastgehouden terwijl het preparaat hierover passeert, zal het gaan rollen. In plaats van het verwijderen van materiaal, wordt de korrel in het materiaal van het preparaat gedrukt waarbij diepe deformatie gevormd wordt en worden alleen kleine deeltjes uit het preparaatoppervlak gehaald.

  • Sporen van lappen kunnen zowel tijdens het slijpen als tijdens het polijsten ontstaan.

  • De oorzaken zijn: verkeerde schijf/doek oppervlakken voor de bewerking of de verkeerde kracht. Ook een combinatie van deze fouten kan sporen van lappen veroorzaken.

Bekijk de voorbeelden en pas het expert systeem als volgt toe:

Sporen van lappen op Zirkalloy:
Het rollende spoor van
slijpdeeltjes, die de rotatie van de
schijf volgen kan goed worden
gezien.
Vergroting: 200x

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/lap1.jpg (11059 bytes)

Het spoor van lappen na de
laatste polijststap. De diepe
indrukkingen kunnen nog steeds 
gezien worden. Tevens is de 
onderliggende deformatie
zichtbaar die het spoor van het
lappen volgt.
Puur Tantalium
Vergroting: 500x, DIC 

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/lap2.jpg (14164 bytes)

Er zijn sporen van lappen zichtbaar op het preparaat:

Werden de sporen van lappen bij de zojuist uitgevoerde stap veroorzaakt?

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/yes.jpg (800 bytes)

Verander naar een doek met een hogere veerkracht. 
Kijk bij Slijp-/polijstoppervlakken in het hoofdstuk ‘’Product’  voor informatie. Herhaal de stap die de sporen van lappen veroorzaakte.

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/pil2.jpg (328 bytes)

Herhaal de volledige prepareermethode. Controleer elke stap om te bepalen waar het lappen ontstond. Start opnieuw.

Zijn de sporen van 
lappen verdwenen? 

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11945/yes2.jpg (870 bytes)

Verhoog de kracht met 10%. Herhaal de stap die de sporen van lappen veroorzaakte. Wanneer de sporen van lappen niet verdwijnen, ga naar boven.

Ga verder met 
de volgende 
prepareerstap.

 


   Ga terug     Ga naar boven     Print pagina   

© 2018 Struers ApS. All rights reserved.