English Deutsch Français United States 日本語 Espańol Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish
Stopy po lapování - Odstraňování vad

Stopy po lapování jsou vtisky na povrchu vzorku, které byly vytvořeny volně se pohybujícími tvrdými brusnými částicemi na tvrdém povrchu. Nejsou to rýhy, jaké vznikají při řezání, nýbrž jednotlivé stopy částic, které se pohybují na povrchu, aniž by odebíraly materiál.

  • Když se brusná částice nemůže udržet v pevné poloze, zatímco se nad ní pohybuje povrch, tak se začne převalovat. Místo odstraňování materiálu je brusné zrno vtlačováno do materiálu vzorku a vytváří tím hluboké vtisky, zatímco pouze nejmenší částice jsou schopné se z povrchu vzorku uvolnit.

  • Stopy po lapování mohou vznikat jak při broušení, tak také během leštění.

  • Příčiny jsou následující: nesprávné povrchy kotouče/sukna pro aktuální postup, nebo nesprávná přítlačná síla mohou způsobit stopy po lapování. 

 

Prohlédněte si příklady a následující systém Expert:

Stopy po lapování 
na slitině zirkonu:
Jasně viditelná stopa po 
převalování brusných částic, 
které se pohybovaly stejným
směrem jako kotouč.
Zvětšení: 200x 

/resources/fp/11946/lap1.jpg (11059 bytes)

Stopy po lapování po 
konečném leštění. 
Stále lze vidět velmi hluboké 
vtisky. Rovněž je viditelná 
podložní deformace, sledující 
stopu po lapování. Čistý tantal
Zvětšení: 500x, DIC 

/resources/fp/11946/lap2.jpg (14164 bytes)

Na vzorku jsou viditelné stopy po lapování:

Byly stopy po lapování způsobeny právě prováděným krokem?

/resources/fp/11946/yes.gif (800 bytes)

Použijte sukno s vyšší pružností. Podrobnosti viz Broušení a leštění povrchů v kapitole Výrobek. Opakujte krok preparace, který vyvolal stopy po lapování.

/resources/fp/11946/no.gif (561 bytes)

/resources/fp/11946/pil2.gif (328 bytes)

Opakujte celou metodu preparace. Kontrolujte každý krok, abyste viděli, kdy dojde k výskytu stop po lapování. Začněte znovu.

Zmizely stopy po lapování?

/resources/fp/11946/no.gif (561 bytes)

/resources/fp/11946/yes2.gif (870 bytes)

Zvyšte sílu o 10%. Opakujte krok, který způsobil stopy po lapování. Jestliže stopy po lapování nezmizí, běžte nahoru.

Pokračujte v preparaci.

 


   jdi zpět     jdi nahoru     Tisk stránky   

© 2018 Struers ApS. All rights reserved.