English Deutsch Français United States 日本語 Español Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish
Lappespor - Fejlfinding 

Lappespor er fordybninger på prøveoverfladen forårsaget af slibepartikler, der bevæger sig frit hen over en hård overflade. Disse er ikke ridser - som f.eks. efter en skærende bearbejdning. Derimod er det tydelige spor efter partikler, der ruller rundt på overfladen uden at fjerne materiale.

  • Hvis en slibepartikel ikke holdes fast, når prøven passerer over den, vil den begynde at rulle. I stedet for at fjerne (skære) spåner af materialet, bliver partiklen presset ind i prøvematerialet, forårsager en dyb deformation og slår kun små partikler ud af prøveoverfladen.

  • Lappespor kan opstå både under slibning og polering. 

  • Årsagerne er: Forkert skive/klæde til den pågældende præparation eller forkert tryk. Kombinationer af disse fejl kan også forårsage lapning. 

Se på eksemplerne og det efterfølgende ekspertsystem nedenfor:

Spor af lapning på zinklegering:
spor efter slibepartikler, 
der ruller over overfladen 
i skivens rotationsretning 
ses tydeligt.
200x 

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/lap1.jpg (11059 bytes)

Spor af lapning efter 
slutpolering. De meget 
dybe spor kan stadig ses. 
Den underliggende 
deformation, der følger efter 
sporene af lapning er også 
synlig. Ren Tantal
500x, DIC

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/lap2.jpg (14164 bytes)

Lappespor er synlige på prøven:

Opstod disse spor 
ved det netop afsluttede 
præparationstrin? 

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/yes.jpg (800 bytes)


Skift til et klæde med højere elasticitet. Se under Slibe/poler-overflader i produktafsnittet mere information. Gentag det præparationstrin der forårsagede lappesporene.

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/pil2.jpg (328 bytes)

Gentag hele præparationsmetoden. 
Undersøg prøven efter hvert trin for 
at finde ud af, hvor sporene opstod. 
Begynd forfra. 

Forsvandt 
lappesporene?

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/no.jpg (561 bytes)

/resources/fp/1396//resources/fp/11936/yes2.jpg (870 bytes)

Forøg trykket med 
10%. Gentag det 
præparationstrin 
der forårsagede 
sporene.
Hvis  sporene ikke 
forsvinder, se foroven. 

Fortsæt        præparationen.

 


   Gå tilbage     Gå til top     Print siden   

© 2018 Struers ApS. All rights reserved.