English Deutsch Français United States 日本語 Español Italiano Portuguese Dansk Suomeksi Svenska Bahasa Indonesia Türkçe Nederlands 中文 Russian Hungary Czech Polish

DuraScanG5 automatisk mikro/makro hårdhetstestare – eftersom hårdhet har betydelse

DuraScan G5 hårdhetstestare är utformade för snabb, repeterbar och mångsidig Vickers, Knoop och Brinell hårdhetstestning i laboratoriet.

Titta närmare

Read 'Structure News'

Our newsletter provides you with up-to-date information on materialography, applications and new innovative products.

Go to 'Structure News'

Free e-Seminars from Struers

Sign up today!

StructureExpert – Strukturanalys på 30 sekunder

StructureExpert utmanar konventionell teknik och eliminerar tidskrävande positioneringar och justeringar och möjliggör en tillförlitlig analys av ett föremål inom 30 sekunder.
Titta närmare

Världens snabbaste varmingjutningsprocess

Använd nya CitoFast varmingjutningsplast tillsammans med ingjutningspressen CitoPress – det finns inget snabbare sätt!
Titta närmare

LaboSystem – redo för inspektion

LaboSystem är utformat för pålitlighet och snabbhet vid manuell slipning och polering i labbet eller bredvid produktionslinjen. Nu är det redo för inspektion!

Titta närmare

Struers e-Shop

I Struers nya e-Shop kan du beställa ett komplett sortiment av förbrukningsvaror för materialografisk preparation - dygnet runt.
Registrera här

Intensivkurs: Den professionella metallografen

Intensivkurs: Den professionella metallografen

Den professionella metallografen (TPM) är en intensivkurs, en kombination av teoretisk utbildning, praktiska övningar och praktisk träning i Struers labb.
Läs mer och anmäl dig här

© 2018 Struers ApS. All rights reserved.